ἐγκολπίζομαι

ἐγκολπίζομαι
ἐγ-κολπίζομαι
обвивать, охватывать
           ex. (ὥσπερ ἑρπετὰ ἐγκολπίσασθαί τι Plut.)
ἐ. τινα Plut. — втираться в доверие к кому-л.
   
    древнегреческий словарь 2007-2011 ©LingvoKit
болгарский язык, сантехника,
каталог