Древнегреческий словарь


Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω

Λ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Λ


λα-


λᾶ


Λάα


λᾶα...


λᾶας
камень, каменная глыба

Λάας
Лаас

λάβδα


Λαβδάκειος
лабдаков

Λαβδακίδαι
Лабдакиды, потомки Лабдака

λαβδακισμός


Λάβδακος
Лабдак

Λάβδαλον
Лабдал

λάβε


λαβεῖν


Λαβέρνη


λάβεσκον


λαβή
взятие, получение
схватывание, схватка
ручка, рукоятка
рукоять, эфес
выступ, за который удобно ухватиться
слабое место, неприкрытый фланг, уязвимая точка
повод, удобный случай

λαβῆν


λάβῃσι


Λαβίνιον


λαβίς
застежка, пряжка

λαβραγόρης
назойливый болтун

Λαβραδεύς


Λάβρανδα
Лабранды

Λαβρανδεύς
Лабрандский

λάβραξ
морской окунь

λαβρεύομαι
болтать зря

λαβροπόδης
быстро несущийся, стремительный

λαβροποτέω
жадно пить

λάβρος
резкий, бешеный, порывистый
бурный, стремительный
сильный, обильный
бушующий
дикий, свирепый
дерзкий, злой
неистовый, мятежный
огромный, громадный
страстный, неукротимый
жадный, прожорливый
неумеренный, безмерный

λαβροστομέω
быть невоздержным на язык, говорить дерзко

λαβροσύνη
невоздержность, жадность

λαβρόσυτος
бурно устремляющийся, стремительный

λαβροφαγέω
жадно есть

λάβρυς
секира, топор

λαβρώνιον
чаша, кубок

λάβρως
бурно, стремительно
жадно, прожорливо

λαβύρινθος
лабиринт
сложное переплетение, запутанность
сеть, невод
спиральная раковина

λαβυρινθώδης
лабиринтообразный, закрученный
запутанный, крайне сложный

λάβω


λαβών


λαγαρίζομαι
с трудом существовать, кое-как перебиваться

λαγαρόομαι
размягчаться, освобождаться от льда

λαγαρός
впалый
мягкий, гибкий
скудный, бедный
тонкий, узкий
тонкий, стройный
усеченный в середине на одну мору, имеющий краткий слог вместо долгого

Λάγγων
Лангон

λάγδην
пятой, ногами

Λαγείδας


λαγέτας
народный вождь

λαγην-


λαγιδεύς
зайчик, зайчонок

Λαγίδης
сын Лага, Птолемей

λάγινος
заячий

λάγιον
зайчонок

λαγκία
копье

λαγνεία
соитие
похоть, распутство

λαγνεύω
предаваться распутству, развратничать

λαγνίστατος


λάγνος
похотливый, распутный

λαγοδαίτας


λαγοδαίτης
пожирающий зайцев

λαγοθήρας
охотник за зайцами

λαγοθηρέω
охотиться на зайцев

λαγοκτονέω
убивать зайцев

λαγός


Λᾶγος
Лаг

λαγοσφαγία


λαγυνίς


λάγυνος
бутылка, флакон
лагин

λαγχάνω
получать в удел, обретать по жребию
брать
предоставлять, приобщать
выпадать по жребию, доставаться на долю
бросать жребий

λαγῴ


λαγῷ


λαγώ


λαγώ...
пустота, полость
пропасть, обрыв
бок, пах
могила

λαγωβόλον
палка на зайцев, пастуший посох

λαγῴδιον
зайчик, зайчонок

λαγών


λαγωοβόλον


λαγῷος
заячий

λαγωός


λαγώπους
белая куропатка
заячья лапка

λαγώς
заяц

λαγωσφαγία
избиение зайцев

λαγωφόνος
истребляющий зайцев

λάδανον


Λάδη
Лада

Λάδων
Ладон

λάε


λᾶε


λαεδός
лаэд

Λαέρτας


Λαέρτης
Лаэрт

Λαερτιάδης
Лаэртиад, сын Лаэрта

Λαέρτιος
родом из Лаэрты, Лаэртский

λάεσ(σ)ι


λάζεο


Λαζοί
лазы

λαζοίατο


λάζομαι
хватать, брать

λάζυμαι
хватать

λάθα


Λάθα


λαθάνεμος
безветренный, тихий

λαθεῖν


λαθέμεν


λαθητικός
легко скрывающийся, могущий без труда скрыться

λαθικήδης
заставляющий забыть заботы, разгоняющий тоску
дающий успокоение, успокаивающий

λαθίπονος
забывающий скорби
дающий забвение печали

λαθίφθογγος
заставляющий забыть голос, лишающий речи, насылающий немоту

λᾶθος


λαθοσύνα


λάθρᾳ
тайком, тайно, втихомолку, украдкой
постепенно, незаметно
предательски, коварно
втайне, без ведома

λαθραῖος
спрятанный, укрытый
тайный, сокрытый, втайне подготовляемый
скрытный

λαθραίως
тайно, украдкой, тайком

λάθρῃ


λαθρηδά


λαθρηδόν


Случайная выборка слов

εισκαταδυνω, Αλαστωρ, κηρυκειον, εγκυκαω, τειχοποιεω, αναθετεον, επιρραπισμος, προσδιαστρεφω, αποσηψις, κατοχη, υπαισχυνομαι, επιδυω, Τριπυργια, ιητοριη, εσκαμμαι, ολιγοσπερμος, παρειπον, μετιεισι, ακρο, αρτικολλος, απαμπλακισκω, Υψευς, μενοεικης, κλινις, προερχομαι, κυναγε, υπερεκχυσις, Ημικυνες, δρυοχοι, αδελφεοκτονος, ευνετης, διεξελαυνω, Φιλιππικος, ενικος, προμνηστινοι, °συνεπευχομαι, συνεξανιστημι, νεικειεσκον, δυνατον, πεινημεναι, συνδιακυβερναω, Κιττος, κενεων, οινη, °συγκτιζω, Παρνασσός, ευα, μωρολογεω, περιστας, καλλιτεκνος, τοπαζω, κατεσσυτο, λυμαντηρ, χρεων, ωθεσκε, νυνι, αναμολυνω, ακονιτος, δυστυχες, αποβλυζω, στεινοω, οδοιποριον, επισφραγιζομαι, συνεξερχομαι, ψευδολογος, διχαιος, εγγραπτα, αμητος, συνυφη, επεχρησα, βοηθαρχος, ημεροδανειστης, αναξυριδες, περιρρήγνυμι, λοφιητης, Αναιτις, εφευρισκω


наши новости: